Notarissen

Als notaris vervult u een belangrijke taak in het maatschappelijk verkeer. Zo bent u onmisbaar bij verschillende soorten overeenkomsten zoals aandelenoverdrachten en onroerend goed transacties. Niet zelden treedt u daarbij ook op als adviseur. De financiële belangen kunnen in voorkomende gevallen zeer groot zijn. In alle gevallen worden er hoge eisen aan u gesteld.

Als notaris bent u onderworpen aan vele regels. Wanneer een opdrachtgever of een derde meent dat u een beroepsfout heeft begaan, kan dit uitmonden in een tuchtklacht en/of een civielrechtelijke claim. U zult zich dan moeten verantwoorden ten overstaan van één van de Kamers voor het notariaat dan wel ten overstaan van de Geschillencommissie notariaat of de civiele rechter. Wij hebben een ruime ervaring met de behandeling van beroepsaansprakelijkheidskwesties tegen notarissen en staan u graag bij in het afwenden van de tuchtklacht en/of de civiele claim. Zo nodig voeren wij op effectieve wijze verweer hiertegen.