Publishers

Een publisher van games kan verschillende rollen hebben. Normaal gesproken verzorgt hij alleen de marketing en verkoop, maar steeds vaker is hij ook betrokken bij de totstandkoming van het product. Daarnaast komt het regelmatig voor dat hij zorgt voor de financiering. En dan is het nog de vraag of de publisher dit allemaal zelf doet, of dat hij op zijn beurt onderdelen uitbesteedt aan andere partijen waardoor hij meer als projectleider fungeert.

Veelzijdige rol
Uw rol als publisher in de gaming industrie is dus veelzijdig. Dit zorgt ervoor dat u rekening moet houden met veel verschillende zaken en moet voldoen aan diverse wetten. Daarnaast krijgt u te maken met een scala aan contracten. Vanwege de veelzijdigheid van ons brancheteam, kunnen wij u op elk van die punten bijstaan.

Uitgever versus ontwikkelaar
Als publisher kunt u ook te maken krijgen met aspecten waar ontwikkelaars tegen aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van intellectueel eigendom. Waar liggen de rechten van een bepaalde game? En hoe zit het met aansprakelijkheid? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er een claim komt? Zaken waar normaal gesproken niet als eerste aan gedacht wordt bij het aangaan van langdurige relaties. Mocht zich echter een geschil voordoen, dan is het verstandig als u vooraf uw juridische zaken goed hebt geregeld. En daar helpen wij u uiteraard graag bij.