Blog

24 mei 2023

Structuur van de transactie (aandelen, activa/passiva of fusie?) | Deel 2 van reeks Bedrijfsoverdracht

Zoals in deel 1 van de reeks Bedrijfsoverdracht “Verkoopklaar maken van uw onderneming” was aangekondigd zal de komende maanden door het Van Iersel Luchtman Advocaten M&A-team een reeks blogs worden geschreven, waarbij wordt ingegaan op de juridische aspecten van bedrijfsoverdracht, oftewel: aan- of verkoop van ondernemingen. In dit tweede blog zal worden ingegaan op de verschillende manieren waarop een bedrijf kan worden verkocht.