Aanbestedingsrecht & Mededingingsrecht

Concurrentie is essentieel voor een gezonde en innovatieve economie. Om echter te zorgen dat alles eerlijk verloopt, dienen partijen zich te houden aan de regels van het spel. Zowel het aanbestedingsrecht als het mededingingsrecht spelen hierbij een grote rol.

ONZE ADVOCATEN

Aanbestedingsrecht
Het aanbestedingsrecht is niet meer weg te denken uit de inkooppraktijk van overheidsinstellingen en hun leveranciers. Partijen die op een aanbesteding inschrijven en zich vervolgens benadeeld voelen, maken steeds vaker de gang naar de rechter. De vraag is echter wanneer zo’n juridische procedure kans van slagen heeft? En aan de andere kant, hoe kun je er als aanbestedende dienst voor zorgen dat het proces correct wordt uitgevoerd? Met deze en andere vragen houden onze specialisten zich dagelijks bezig.

Mededingingsrecht
De mededingingsregels voorkomen oneerlijke concurrentie als gevolg van afspraken tussen ondernemingen of door misbruik door ondernemingen van hun sterke positie op de markt. Ondernemingen en hun management zijn verantwoordelijk voor de naleving van de mededingingsregels. Overtredingen van het mededingingsrecht worden bestraft met bestuurlijke boetes, waarbij niet alleen de onderneming maar ook betrokken werknemers niet vrijuit gaan.

Voor U
Wij staan u onder meer graag bij met:

  • Voorkomen van overtreding van de mededingingsregels door te adviseren over complicance.
  • Verhalen van schade als mededingingsregels zijn overtreden.
  • Verweer tegen opgelegde bestuurlijke boetes in een mededingingstraject.
  • Adviseren bij inschrijving in aanbestedingsprocedure.
  • Opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumenten.
  • Voeren van procedure naar aanleiding van de uitslag van een aanbesteding.

Toezichthouders
Er zijn tal van toezichthouders actief. Denk hierbij aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) of het Commissariaat voor de Media (CvdM). Als uw onderneming geconfronteerd met onderzoeken, boetes of andere sancties van zo'n toezichthouder, dan dragen wij er voor zorg dat uw belangen veilig worden gesteld. Onze specialisten kunnen daarbij rekenen op steun van collega’s op het gebied van het economisch bestuurs- en strafrecht.