Sanctie & Boete

Steeds vaker worden bedrijven en instellingen geconfronteerd met boetes van tal van toezichthoudende autoriteiten. Niet alleen het Openbaar Ministerie kan handhavend optreden, ook toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank en de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid. En hier wordt ook steeds vaker gebruik van gemaakt, waarbij zelfs persoonlijke boetes niet worden geschuwd.

ONZE ADVOCATEN

Toezichthouders
De vraag is hoe u en uw onderneming zich moeten wapenen tegen mogelijke sancties bij vermoedens van bijvoorbeeld mestfraude, financiële delicten, arbeidsongevallen en kartelafspraken. Weet u bijvoorbeeld precies wat u moet doen bij onverwacht bezoek van toezichthouders? En zijn uw werknemers zich bewust van de risico’s en begrijpen zij wat wel en niet kan? Onze specialisten loodsen u door het vaak onoverzichtelijke speelveld van deze boeteprocedures. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Daarom helpt ons team ondernemingen bij het implementeren van compliance programma’s en het trainen van medewerkers.

Aandachtsgebieden

  • Onderzoeken van de ACM naar overtredingen van de Mededingingswet zoals kartelafspraken of misbruik van machtspositie;
  • Onderzoeken door het openbaar ministerie of buitenlandse toezichthouders naar ambtelijke corruptie, fraude en omkoping;
  • Onderzoeken door het Commissariaat voor de Media naar overtredingen van de Mediawet;
  • Onderzoeken door de Nederlandse Zorgautoriteit naar zorgfraude;
  • Onderzoeken door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit;
  • Onderzoeken van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van arbeidsongevallen;
  • Het opleggen van terugroepacties (recalls) door de Voedsel- en Warenautoriteit;
  • Onderzoeken door DNB en/of AFM naar overtreding van financiële toezichtsregelgeving.

Handhaving milieuwetgeving
Wordt u geconfronteerd met bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving op het gebied van het omgevingsrecht? Denk hierbij aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of de Wet bodembescherming. Dan staan onze specialisten van het team Omgeving & Milieu u graag bij.