MVO

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen we als advocatenkantoor onze verantwoordelijkheid. Zo zijn we aangesloten bij Betrokken Ondernemers Samen voor Breda dat als doel heeft de samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te stimuleren om de sociale cohesie te vergroten. Daarnaast hebben we een aantal vaste thema’s benoemd waar we ons graag voor inzetten. De meest in het oog springende is onze verbondenheid met de Singelloop Breda en de Vestingloop 's-Hertogenbosch:

Singelloop & Vestingloop

Gelijke rechten
De stichting Terre des Hommes komt wereldwijd op voor de rechten van het kind en probeert regeringen te dwingen zich aan die rechten te houden. Een streven waar wij als advocatenkantoor ons goed in kunnen vinden.

Cultureel erfgoed
Aan de bescherming van ons cultureel erfgoed dragen we graag een steentje bij. Zo sponsoren we de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch en de Grote Kerk in Breda. Deze monumentale en beeldbepalende gebouwen sieren niet alleen onze binnensteden, ze behoren tevens tot het lijstje van de vier belangrijkste monumenten van de Provincie Noord-Brabant.

Kunst en cultuur
Om de kwaliteit en bereikbaarheid van kunst en cultuur te bevorderen zijn we betrokken bij theater Markant te Uden en zijn we Vriend van de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch. Hiermee ondersteunen we deze culturele instellingen in hun streven naar meer artistiek ondernemerschap.

Sport en vitaliteit
Ons kantoor is een voorstander van voldoende beweging en verantwoord sporten. Dit maken we tastbaar in onze rol als partner van de Bredase Singelloop waar we de Van Iersel Luchtman Advocaten Bedrijvenloop sponsoren, en als partner van de Vestingloop in 's-Hertogenbosch. Elk jaar doen er weer duizenden lopers mee aan deze gezellige en mooie hardloopevents.

Onderwijs
We delen graag onze kennis. Daarom geeft een aantal van onze advocaten een paar keer per jaar kosteloos college op diverse onderwijsinstellingen. Denk hierbij aan de Tilburg University, de Radboud Universiteit en de Juridische Hogeschool (Avans-Fontys).

Wilt u meer weten over onze MVO-activiteiten? Neem dan contact op met Stijn van Oosten (s.oosten@vil.nl).