Financiële ondernemingen

Nu het toezicht op de financiële markt steeds strenger wordt, is kennis van wet- en regelgeving op het gebied van financieel recht steeds belangijker. Niet alleen vanuit de toezichthouders, zoals de AFM en DNB, maar ook vanuit Europese en Nederlandse wetgeving. Financiële wet- en regelgeving is niet alleen zeer uitgebreid, maar ook nog eens complex en voortdurend aan verandering onderhevig.

Regelmatig komt het voor dat financiële ondernemingen zoals een verzekeraar, een vermogensbeheerder, een betaaldienstverlener of een financieel tussenpersoon niet in de gaten hebben dat zij de verplichtingen uit de wet- en regelgeving niet nakomen. Zo dient een financiële onderneming over het algemeen een vergunning te hebben voor het verrichten van de betreffende financiële diensten. Het ontbreken daarvan kan in sommige gevallen leiden tot aansprakelijkheid van de financiële onderneming, maar ook van de natuurlijke personen áchter deze onderneming. Onze advocaten hebben een ruime ervaring met betrekking tot zaken die verband houden met:

  • Informatie- en waarschuwingsplichten
  • Oneerlijke handelspraktijken
  • Rentederivaten
  • Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • Procederen bij klachteninstituut KiFiD
  • Procedures tegen de toezichthouders (AFM en DNB)
  • Aanvragen vergunning AFM en/of DNB
  • Aanvragen Reikwijdteoordeel DNB
  • Aanvragen oordeel AFM bij Digitaal Loket