Jeugdzorg

Als zorgaanbieder van jeugdzorg kunt u een breed scala aan zorg aanbieden, zoals:

  • Directe hulp bij een dreigende situatie;
  • Jeugdhulp aan huis (ambulante zorg);
  • Jeugd-GGZ;
  • Verblijf in een jeugdinstelling;
  • Pleegzorg;
  • Gezinshuizen;
  • Gesloten jeugdhulp;
  • Zorg voor ernstig zieke kinderen; en
  • Dyslexiezorg

Contracteren
De inkoop door gemeenten van Jeugdzorg is niet overal succesvol en veel gemeenten kampen met tekorten op hun begroting. Daarom zijn goede en duidelijke afspraken met de gemeente over de vergoeding van de jeugdzorg van groot belang.

Wij ondersteunen en adviseren al vele jaren zorgaanbieders bij en over het onderhandelen met gemeenten. Wij bekijken het aanbod van gemeenten met een kritische blik op de wenselijkheid en haalbaarheid voor u. Deze ervaring zetten wij niet alleen in bij de totstandkoming van contracten, maar ook bij controles achteraf. In dat opzicht zijn wij desgewenst ook uw sparringpartner, die u op de achtergrond kan begeleiden.

Privacy en digitalisering
Als zorgaanbieder bent u ook verantwoordelijk voor de privacy van degene die zorg bij u ontvangt. De laatste jaren ontvangen wij steeds meer vragen over privacy en digitalisering. Bijvoorbeeld in welke gevallen inzage in het dossier van een jeugdige is toegestaan, onder welke voorwaarden dossiers mogen worden overgedragen en welke maatregelen genomen dienen te worden ten aanzien van bescherming en uitwisseling van persoonsgegevens. Wij kunnen u hier duidelijkheid in bieden.