Huisartsen

Als ‘poortwachter’ van de zorg speelt de huisarts een cruciale rol. De huisarts is immers het eerste aanspreekpunt en de vaste vertrouwenspersoon van de patiënt gedurende een vaak lange periode.

Samenwerking binnen praktijk
Nederland kent circa 5000 huisartsenpraktijken, waarin bijna 9000 huisartsen samenwerken. Samenwerking binnen een maatschap of een andere rechtsvorm raakt veel onderwerpen. Het is daarom aan te bevelen om een maatschapscontract op te stellen waarin u duidelijke afspraken maakt. Wat spreekt u af over waarneming en hoe gaat u om met controles en claims van zorgverzekeraars? Hoe komt u tot sluitende afspraken waar u wat aan heeft als een van uw collega’s zou onderpresteren? Wat is uw positie als werkgever? En welke afspraken maakt u met de verhuurder van uw praktijkpand? Wij adviseren u hierin graag. Zo stellen wij samenwerkingscontracten op, maar kunnen wij u ook begeleiden als u afscheid moet nemen van een collega. Ook adviseren wij u bij het maken van afspraken met zorgverzekeraars, zowel bij de totstandkoming daarvan als achteraf in het kader van een controle.

Samenwerking buiten praktijk
Huisartsen werken veel en intensief samen met andere zorgverleners. Van verloskundigen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen tot apothekers, laboranten en specialisten in het ziekenhuis. Het is zaak om ook bij dergelijke samenwerking goed vast te leggen wat partijen van elkaar mogen verwachten. Wij helpen daar graag bij.

Uitwisseling patiëntgegevens
Weet u wat u wel en niet mag in het kader van het uitwisselen van gegevens van uw patiënten? Onze specialisten hebben de antwoorden en leggen afspraken vast zodat deze voor iedereen duidelijk zijn. Wij stellen ook de nodige juridische documentatie op voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners.