Huisartsen

Als ‘poortwachter’ van de zorg speelt de huisarts een cruciale rol. De huisarts is immers het eerste aanspreekpunt en de vaste vertrouwenspersoon van de patiënt.

Maatschap
Samenwerking binnen een maatschap brengt uitdagingen met zich mee. Wat is bijvoorbeeld uw positie als werkgever van POH-ers en doktersassistentes? Welke afspraken maakt de maatschap met de verhuurder van uw praktijkpand? Wat spreekt u af over waarneming en hoe gaat u om met controles en claims van zorgverzekeraars? En hoe komt u tot sluitende afspraken waar u wat aan heeft als een van uw maten zou onderpresteren? Wij adviseren u hierin graag. Zo stellen wij maatschapscontracten op, maar kunnen wij u ook begeleiden als u afscheid moet nemen van een maat.

Zorggroep
Ook het samenwerken in een zorggroep kent zo zijn uitdagingen. Want welke afspraken maakt u met zorgverzekeraars, zorgaanbieders maar voornamelijk ook met elkaar? Welke rechtsvorm is handig voor uw zorggroep en wat zijn daarbij eventuele risico’s van aansprakelijkheid? Moet u voldoen aan de zorgbrede governance code en wat houdt die in? En wat mag u wel en wat mag u niet in het kader van het uitwisselen van gegevens van uw patiënten? Onze specialisten hebben de antwoorden en leggen afspraken vast zodat deze voor iedereen duidelijk zijn. Wij stellen ook de nodige juridische documentatie op voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Ook adviseren wij u ook over contracten met zorgverzekeraars, zowel bij de totstandkoming daarvan als achteraf, in het kader van een controle.