Fusies & Overnames (M&A)

Ons M&A team richt zich op de begeleiding van fusies, overnames, participaties, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden.

ADVOCATEN MERGERS & ACQUISITIONS

Onze cliënten
Wij treden op voor strategische partijen, private equity, venture capital en andere financiële investeerders. Bij transacties in de Afval & Recycling, Zorg en Bouw branche schakelen wij met de deskundigen uit onze brancheteams. Mocht het nodig zijn verzorgen onze mededingingsrecht specialisten de meldingen bij de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor U
We kunnen u onder meer bijstaan bij

  • Aandelentransacties
  • Management buy-outs en buy-ins
  • Due diligence processen
  • Transactiestructuur
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie
  • Opstellen Letter of Intent

Samen maakt sterk
Om een transactie succesvol af te ronden, werken wij nauw samen met corporate finance adviseurs, accountants, fiscalisten en andere financieel adviseurs. Bij grensoverschrijdende transacties schakelen wij met onze partners binnen het IUROPE netwerk.

LOI
In de overnamepraktijk wordt veel gebruik gemaakt van een zogenaamde Letter of Intent (LOI). Het is van belang om goed stil te staan bij de inhoud hiervan. Een gedegen LOI bevat acht aandachtspunten, die we in het volgende document uiteenzetten:

Letter of Intent