Fusies & Overnames (M&A)

Bij een M&A traject is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk in het overnameproces juridische begeleiding inschakelt. Of het nu gaat om de Letter of Intent, het due diligence onderzoek of het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie. Bij sommige transacties (denk aan joint ventures) treden wij zelfs op voor beide partijen. Wij brengen complexe materie terug tot een helder verhaal en gaan daarbij snel en doeltreffend te werk. Hierbij houden wij rekening met alle betrokken partijen. Een goede deal maak je namelijk met elkaar.

ONZE ADVOCATEN

Ons M&A team richt zich op de begeleiding van fusies, overnames, participaties, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Hierbij treden wij op voor strategische partijen, private equity, venture capital en andere financiële investeerders. Bij transacties in de Afval & Recycling, Zorg en Bouw branche schakelen wij met de deskundigen uit onze brancheteams. Mocht het nodig zijn verzorgen onze mededingingsrecht specialisten de meldingen bij de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Samen maakt sterk
Om een transactie succesvol af te ronden, werken wij nauw samen met corporate finance adviseurs, accountants, fiscalisten en andere financieel adviseurs. Bij grensoverschrijdende transacties schakelen wij met onze partners binnen het IUROPE netwerk. Want samen staat u sterker.

LOI
In de overnamepraktijk wordt veel gebruik gemaakt van een zogenaamde Letter of Intent (LOI). Deze wordt gesloten als partijen de hoofdlijnen van de transactie willen vastleggen.  De inhouden de mate van binding van de LOI kunnen variëren. Wat in het belang is van de verkoper, hoeft niet in het belang van de  koper te zijn, en omgekeerd. Daarom hebben we een factsheet ontwikkeld die de acht aandachtspunten van LOI toelicht die u hier kunt downloaden.