VIL Legal Scan

De juridische huishouding van uw onderneming verdient uw constante aandacht. Om succesvol te kunnen ondernemen dient deze immers op orde te zijn. Om te achterhalen waar de potentiële juridische risico’s binnen uw onderneming liggen, brengen we samen met u de juridische actiepunten in kaart middels de volgende negen thema’s:

U kunt ervoor kiezen alle thema’s door te nemen, of enkel diegene die voor u van specifiek belang zijn. Aan het eind van de scan vragen wij u om uw e-mail adres zodat we de resultaten naar u kunnen sturen. Met dit heldere overzicht van juridische actiepunten voor uw onderneming kunt u, eventueel met hulp van onze specialisten, direct actie ondernemen.

Doe de legal scan

Scan per branche