Zorgtechnologie en zorginnovatie

Als u gebruik maakt van eHealth toepassingen of een nieuwe toepassing ontwikkelt, denken wij graag met u mee over de juridische aspecten van deze nieuwe technologie. Bijvoorbeeld op het gebied van intellectueel eigendom en de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers. Met onze kennis spelen wij in op complexe vraagstukken en bieden wij u transparante en praktische oplossingen.

eHealth toepassingen in de gezondheidszorg zijn niet meer weg te denken. Technologie wordt steeds meer ingezet ten behoeve van de ondersteuning en/of verbetering van de gezondheid (van een patiënt) en de gezondheidszorg. Denk hierbij aan:

  • personen- en leefstijlalarmering
  • beeldzorg
  • telemonitoring
  • medicijndispensers en elektronische Toedieningsregistratie (eTDR)
  • communicatieplatforms en e-Mental Health (eHeath in de GGZ)
  • sociale robotica (robotdieren of sociale zorgrobots)
  • serious games

Patiënten kunnen dankzij eHealth meer regie nemen over hun eigen leven en ook langer zelfstandig thuis wonen.

Privacy in de zorg
Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en gevoelige gegevens waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Zo is het delen van deze gegevens aan strikte regels gebonden die onder andere opgenomen zijn in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  Bij innovaties in de zorg hoort de privacy van patiënten ook centraal te staan, door deze te beschermen met adequate en up-to-date beveiligingstechnieken en de toegang tot deze gegevens te beperken, zowel bij opslag als uitwisseling van medische gegevens. Heeft u hier vragen over? Of over andere privacy gerelateerde vraagstukken? Wij kennen de regels van het spel en adviseren wat u wel, en wat u vooral niet moet doen. Mocht u desondanks toch onverhoopt in de problemen raken, dan staan wij u graag en adequaat bij. Wij kennen de regels van het spel en adviseren wat u wel, en wat u vooral niet moet doen. Mocht u desondanks toch onverhoopt in de problemen raken, dan staan wij u graag en adequaat bij. 

Nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen
Zorgtechnologie kan onder de zogenaamde Europese Verordening inzake de medische hulpmiddelen vallen (ook wel de Medical Device Regulation / MDR) die in mei 2021 in werking treedt. Met de komst van de MDR gelden strikte voorwaarden en complexe toetsingscriteria voor de toelating van medische hulpmiddelen op de Europese markt. Wilt u meer weten over de MDR en wat dit voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.