Apotheken

De laatste jaren is er veel veranderd voor apotheken. Met name wat betreft de contractering met zorgverzekeraars. Voorbeelden hiervan zijn het preferentiebeleid, het substitutiebeleid en IDEA. Deze veranderingen zorgen voor een toename van administratieve lasten. Maar ook de met de tijd veranderende prestatiebeschrijvingsbeschikkingen werken daaraan mee. Hoewel deze voor 2017 gelijk is gebleven aan die van 2016 en er onlangs voor apotheken gunstige afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van 'Het Roer Moet Om', zijn er nog steeds veel wetten en regels waar apotheken zich aan dienen te houden. Reden temeer om goede afspraken te maken met zorgverzekeraars.

Contracteren
Het maken van overzichtelijke en duidelijke afspraken met zorgverzekeraars is niet (altijd) eenvoudig. Want welke afspraken mag u wel, en welke mag u niet maken? Of welke moet u zelfs maken? Deze vragen gelden ook indien u afspraken wenst te maken met collega's. Zolang u geen concurrenten bent, mag veel. Hoewel in dat geval ook nog voldoende mogelijk is.

Materiële controle
Helaas kunt u niet altijd voorkomen dat er materiële controles plaatsvinden. Als u hiermee te maken krijgt, dan is het van belang dat u goed in de gaten houdt wat het doel en de aanleiding van de controle is. Zorgverzekeraars mogen immers niet meer (persoons)gegevens bij u opvragen dan noodzakelijk is om voldoende zekerheid te krijgen met betrekking tot het controledoel. Vragen zorgverzekeraars desondanks toch meer gegevens op, dan dient u daar tegen te protesteren.