Laboratoria

Soms is een laboratorium onderdeel van een ziekenhuis, maar steeds vaker zijn het zelfstandige organisaties. In beide gevallen vervullen ze een belangrijke positie binnen de totale keten van zorgverlening. Pathologisch en medisch microbiologisch onderzoek wordt binnen laboratoria uitgevoerd ten behoeve van zorgverleners. Huisartsen en ziekenhuizen schakelen u in voor alle noodzakelijke diagnostiek en onderzoek. U bent daarmee een belangrijke dienstverlener binnen de zorgwereld. Met de alsmaar groeiende zorgvraag groeit ook het beroep op laboratoria. Het is dan ook zaak dat u goed samenwerkt met zorgverleners.

Samenwerking
Als dienstverlener is het voor laboratoria belangrijk om de afspraken met de zorgverleners, uw opdrachtgevers, goed vast te leggen. Wij hebben ruime ervaring met de begeleiding van laboratoria daarbij. Het opstellen en uitonderhandelen van vele vormen van samenwerkingsovereenkomsten is voor onze specialisten ondernemingsrecht gesneden koek.

Daar waar partijen samenwerken komt ook altijd het mededingingsrecht om de hoek kijken. Want samenwerken mag, maar de wet kent wel de nodige spelregels om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Onze specialisten mededingingsrecht zijn zeer bedreven in het beoordelen van en adviseren over voorgenomen manieren van samenwerking.

Privacy
Privacyvraagstukken zijn eveneens een belangrijk juridisch item waarmee laboratoria te maken hebben. Zij bewerken en verwerken immers vele patiëntengegevens. Het is zaak om daarbij te voldoen aan de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR). Onze specialisten op het gebied van privacy maken en beoordelen dagelijks bewerkersovereenkomsten op grond van deze wet.