IE/IT & Privacyrecht

Onze IE/IT & privacy specialisten geven binnen het juridische kader antwoord op privacy gerelateerde vragen en adviseren organisaties wat te doen om AVG compliant te worden en te blijven. Daarnaast weten zij hoe intellectuele eigendomsrechten op de juiste manieren veiliggesteld kunnen worden en zijn zij volledig thuis in de wereld van de informatietechnologie.

ONZE ADVOCATEN

Voor U
Wij bedienen nationale en internationale ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang met 'State of the Art' dienstverlening. Tot onze cliënten behoren softwareontwikkelaars en leveranciers, (landelijke) vervoersbedrijven, zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen en laboratoria), retailbedrijven, productiebedrijven, (financieel) dienstverleners, overheidsorganisaties, fintech-ondernemingen, gameontwikkelaars en onderwijsinstellingen.

Wij houden u graag op de hoogte van de diverse ontwikkelingen op het gebied van IE/IT & privacy middels onze blogs:

IE/IT & PRIVACY BLOGS

Rechtsgebieden

Wij staan deze partijen bij op de volgende rechtsgebieden:

 • Informatietechnologie
  Informatietechnologie maakt een groot deel uit van onze maatschappij. De ontwikkelingen gaan razendsnel en het is dus van belang dat u een specialist in de arm neemt die markt kent en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Onze advocaten hebben naast passie voor IT(-recht), ook affiniteit met techniek. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de specialist die naast u staat, de vertaalslag tussen IT en het juridische kan maken.

  Wij staan u graag bij met:
  • Technologiecontracten
   Het opstellen en uitonderhandelen van (complexe) IT- en technologiecontracten, waaronder:
   • Raam- / deelovereenkomsten overeenkomsten;
   • SaaS (Software as a Service) / PaaS (Platform as a Service) / IAAS (Infrastructure as a Service);
   • (Agile) software ontwikkelingsovereenkomsten;
   • Licentieovereenkomsten, End User License Agreements (EULA) en Terms of Service (ToS);
   • Samenwerkingsovereenkomsten / partnerovereenkomsten;
   • Distributieovereenkomsten (inclusief afspraken over revenues / revenue sharing);
   • Research & Development (R&D) overeenkomsten;
   • Hostingovereenkomsten;
   • Onderhoud- en ondersteuningsovereenkomsten / Service Level Agreements (SLA’s), 360 graden support van platforms (o.a. ontwikkeling, onderhoud, beheer (front-end en back-end).
  • Advisering:
   • IT sourcing projecten, zoals cloud sourcing, IT- of business (process) oursourcing, projecten die vallen onder de Aanbestedingswet;
   • E-commerce wet- en regelgeving;
   • Telecommunicatierecht;
   • Affiliate marketing;
   • Consumentenrecht;
   • Nieuwe technologie zoals: Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence / AI), Internet of Things (IoT) en Blockchain.
  • Risicomanagement
   Hulp bij en het oplossen van (automatisering)geschillen. Denk hierbij aan gerechtelijke procedures of alternatieve vormen van geschilbeslechting zoals arbitrage of mediation.

 • Intellectueel eigendom
  Denk bij intellectuele eigendomsrechten aan het auteursrecht, portretrecht, naburige rechten, handelsnaamrecht, merkenrecht, modelrecht, databankenrecht, octrooien, oneerlijke handelspraktijken, bedrijfsgeheimen en domeinnamen. Deze rechten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de corporate identity van uw onderneming. Ze zijn van cruciaal en strategisch belang voor uw onderneming en bezitten dan ook een grote waarde. Wij adviseren hoe u uw intellectuele eigendom op de juiste manieren kunt beschermen en staan aan uw zijde als anderen daarop inbreuk maken. Ook kunnen wij u adviseren over het strategisch inzetten van uw intellectuele eigendomsrechten.

  Wij staan u graag bij met:
  • Contracten
   Het opstellen en uitonderhandelen van contracten, waaronder:
   • Licentie- en franchiseovereenkomsten;
   • Distributieovereenkomsten;
   • Samenwerkingsovereenkomsten;
   • Overeenkomsten voor overdracht van intellectuele eigendomsrechten;
   • Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s);
   • Escrow-overeenkomsten;
   • Algemene (inkoop en/of verkoop) voorwaarden / gebruiksvoorwaarden;
   • Promotie en reclame (o.a. kansspelen).
  • Advisering:
   • Over welke (soorten) IE-rechten uw organisatie beschikt;
   • Op welke wijze u uw IE-rechten kunt beschermen;
   • Welke vereisten gelden voor het registreren van uw rechten
   • Hoe u risico’s van gebruik kunt beperken;
   • Hoe u kunt voorkomen dat u inbreuk maakt op de rechten van iemand anders;
   • Wat u moet doen als u een inbreuk constateert of zelf inbreuk maakt op iemand zijn rechten;
   • Hoe u kunt voldoen aan geldende wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van reclame en kansspelen.
  • Geschilbeslechting:
   • Sommeren of reageren op sommaties in geval van (potentiële) inbreuk;
   • Procederen op het gebied van inbreuken of bij nietigheidsprocedures;
   • Het voeren van oppositieprocedures bij merkregistratie;
   • Procedures bij de Reclame Code Commissie.

 • Privacy
  Sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de maatschappij zich steeds meer bewust van (het belang van) privacy en het zorgvuldig (en veilig) omgaan met persoonsgegevens. Het risico dat een Autoriteit Persoonsgegevens kan handhaven en boetes opleggen als regels niet worden nageleefd, houdt veel ondernemers bezig.

  Wij staan u graag bij met:
  • Contracten
   Het opstellen en uitonderhandelen van contracten en stukken, waaronder:
   • Verwerkingsregisters;
   • Privacyverklaringen, zowel intern voor de organisatie als extern voor klanten en relaties;
   • Verwerkersovereenkomsten;
   • Privacybeleid, waaronder omgang met datalekken en verzoeken van betrokkenen;
   • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen / DPIA’s;
   • Overeenkomsten inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid;
   • Overeenkomsten voor overdracht van persoonsgegevens;
  • Advisering:
   • Welke rol u in het kader van de AVG kunt innemen en wat voor u de beste keuze is;
   • Welke grondslagen u kunt gebruiken voor een verwerking;
   • Omgang met persoonsgegevens in geval van fusies, overnames, faillissementen en herstructureringen;
   • Hoe u uw organisatie AVG-compliant kunt maken (zie ook onze factsheet: Bent u AVG compliant?);
   • Omgang met en het melden van datalekken;
   • Het inrichten van privacybeleid in uw organisatie;
   • Hoe u kunt handelen in geval van onderzoeken door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
   • Over het al dan niet aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG);
   • Het uitvoeren van een DPIA;
   • Gebruik van nieuwe technologieën.
  • Geschilbeslechting:
   • Hoe u aan verzoeken van betrokkenen kunt voldoen;
   • Omgang met en het afhandelen van geschillen met betrokkenen;
   • Procedures bij de rechter inzake gegevensbescherming en de rechten van betrokkenen;
   • Bezwaar maken tegen beslissingen van de AP of procederen tegen de AP.
  • Andersoortige werkzaamheden:
   • Wij leveren op flexibele basis FG’s en FG-diensten;
   • Wij verzorgen cursussen en trainingen om uw medewerkers wegwijs te maken in het privacy-recht om risico’s op fouten te vermijden. Daarbij voldoet u meteen aan uw verplichting om uw personeel voldoende te informeren en op te leiden.