IE/IT & Privacyrecht

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Deze verordening stelt privacyregels vast voor de gehele Europese Unie. Uw organisatie zal ook aan deze regelgeving moeten voldoen. Wij kunnen u antwoord geven op al uw privacy vragen. Middels de factsheet ‘Bent u AVG compliant?’ lichten wij toe wat uw organisatie moet doen om AVG compliant te worden.

ONZE ADVOCATEN

Bent u al AVG compliant?
Om AVG compliant te worden ondersteunen wij u op de volgende vlakken:

  • opstellen privacyverklaring;
  • opstellen verwerkersovereenkomst;
  • Privacy Impact Assessment (PIA) toets;
  • toets verplichting functionaris gegevensbescherming (FG);
  • invulling van de FG functie middels VIL Privacy-team;
  • opstellen verwerkingsregister;
  • bijstand in geval van mogelijk opgelegde sanctie door Autoriteit Persoonsgegevens.

Een uitleg omtrent bovenstaande punten vindt u in de factsheet: Bent u AVG compliant?

Corporate identity
De ‘corporate identity’ van uw onderneming is veelal niet terug te vinden in uw jaarrekening. En toch behoren handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, slagzinnen en andere onderscheidingstekens vaak tot de belangrijkere activa van de onderneming. Maar heeft u die activa wel goed beschermd? En wat doet u als uw collega op een ontoelaatbare manier probeert mee te liften op uw succes?

Intellectueel eigendomsrecht
Wij adviseren u hoe u uw intellectuele eigendomsrechten op de juiste manieren veilig kunt stellen, en staan aan uw zijde als anderen daarop inbreuk maken. Wellicht is het exploiteren van intellectuele eigendomsrechten zelfs wel uw ‘core business’. Wij helpen u dan graag bij het opstellen of beoordelen van licentie-, franchise- en geheimhoudingsovereenkomsten.

Informatietechnologie
Ook zijn wij volledig thuis in de wereld van de informatietechnologie. Of het nu gaat om het ontwikkelen, onderhouden of beheren van software, middleware of hardware, onze advocaten beheersen de contracten die daarvoor nodig zijn. Ze weten ook wat er komt kijken in de wereld van webwinkels en e-commerce. Zeker als het daarbij gaat om privacyvraagstukken en bescherming van databanken.