Corporate Finance adviseurs

Als adviseur op het gebied van Corporate Finance wordt er veel van u verwacht. U moet bedrijfswaarderingen uitvoeren, financiële (haalbaarheids)vraagstukken oplossen en ingangen hebben om verschillende soorten financieringen aan te trekken. Wij werken regelmatig samen met verschillende corporate finance adviseurs en zijn mede daarom goed thuis in de juridische vraagstukken waar u en uw cliënten regelmatig mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden en beperkingen van een herstructurering en het opstellen van financieringsdocumentatie met zekerheden.

Ook in het geval van conflictsituaties kunnen wij u van juridische bijstand voorzien. Denk aan een aandeelhoudersgeschil of een probleem binnen het bestuursorgaan of binnen de raad van commissarissen. Dient de aandeelhouder zijn aandelen over te dragen of kan een aandeelhouder van de andere aandeelhouder zijn aandelen opeisen? En wat te doen indien een bestuurder, aandeelhouder of lid van de raad van commissarissen handelt met een tegenstrijdig belang?

Onze advocaten hebben tevens ruime ervaring met zaken op het gebied van aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders en leden van de raad van commissarissen. Zij kunnen hen als geen ander met raad en daad terzijde staan. Vanwege de specialistische kennis van het insolventierecht, kennen wij ook de andere kant van de medaille. Dat is van grote waarde bij het voorkomen van geschillen en aansprakelijkheden. En indien u als adviseur zelf tegen een (contractueel) conflict of aansprakelijkheid mocht aanlopen, staan onze specialisten u graag terzijde.

M&A
Voor advies en zaken op het terrein van fusies en overnames, verwijzen wij u graag naar ons M&A team.