Uw vragen

Onze relaties komen vaak in aanraking met dezelfde soort vraagstukken. Om ze hierin te ondersteunen stellen we factsheets op die we hierbij ook graag voor u beschikbaar stellen. Ze geven antwoord op juridische uitdagingen of bieden een checklist om problemen in de toekomst te voorkomen.

Mocht u meer informatie wensen vindt u op de laatste pagina van elke factsheet onze specialisten die u graag verder helpen.

 • Algemene Voorwaarden - AANSPRAKELIJKHEID & PROCESPRAKTIJK
  Hoe gaat u hier precies mee om en hoe past u ze op de juiste wijze toe?

 • Arbeidsongeval? Wat nu? - BOETE & SANCTIE
  Wat zijn uw rechten en plichten wanneer zich een (ernstig) arbeidsongeval voordoet. Oftewel, wat staat u dan te doen? 

 • Arbowetgeving - ARBEID & MEDEZEGGENSCHAP
  Hoe ziet de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) er precies uit? Wij zetten e.a. voor u op een rij.

 • AVG. Bent u compliant? - IE/IT & PRIVACY
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt privacyregels vast voor de gehele Europese Unie. Uw organisatie zal ook aan deze regelgeving moeten voldoen.

 • Bewegingsvrijheid van een bestuurder - AANSPRAKELIJKHEID & PROCESPRAKTIJK
  Met welke zeven punten moet u als bestuurder rekening houden?

 • De verwerkersovereenkomst - IE/IT & PRIVACY
  Wanneer u bij het verwerken van persoonsgegevens een derde partij inschakelt, moet u een vewerkersovereenkomst opstellen. Hoe stelt u deze op?

 • Klokkenluiders - ARBEID & MEDEZEGGENSCHAP
  Hoe meldt u of uw medewerker een eventuele misstand binnen uw bedrijf en hoe wordt hier vervolgens mee omgegaan?

 • De Letter of Intent (LOI) - FUSIES & OVERNAMES
  De Letter of Intent wordt gebruikt in overnametrajecten. Waar moeten partijen op letten bij het opstellen van zo'n intentieverklaring?

 • Protocol meldplicht datalekken - IE/IT & PRIVACY
  Wat houdt de meldplicht datalekken precies in?
   
 • Website check - IE/IT & PRIVACY
  Voldoet uw website (en webshop) aan de geldende wet- en regelgeving?

We stellen voortdurend factsheets op. Kijk dan ook regelmatig op deze pagina voor updates. Mocht u een onderwerp hebben waar u graag een factsheet over zou zien, neem dan contact op met Stijn van Oosten / 088 90 80 800 - s.oosten@vil.nl.