Uw vragen

Onze relaties komen vaak in aanraking met dezelfde soort vraagstukken. Om ze hierin te ondersteunen stellen we factsheets op die we hierbij ook graag voor u beschikbaar stellen. Ze geven antwoord op juridische uitdagingen of bieden een checklist om problemen in de toekomst te voorkomen. Mocht u meer informatie wensen vindt u op de laatste pagina van elke factsheet onze specialisten die u graag verder helpen.

 • Bent u AVG compliant? - IE/IT & PRIVACY
  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
  toepassing.

   
 • Een arbeidsongeval. Wat nu? - BOETE & SANCTIE
  Wat zijn uw rechten en plichten wanneer zich een (ernstig) arbeidsongeval voordoet. Oftewel, wat staan u dan te doen? 
   
 • Arbowetgeving - ARBEID & MEDEZEGGENSCHAP
  Per 1 juli 2017 is een aantal bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. Wij zetten ze voor u op een rij.
   
 • De Letter of Intent (LOI) - FUSIES & OVERNAMES
  De Letter of Intent wordt gebruikt in overnametrajecten. Waar moeten partijen op letten bij het opstellken van zo'n intentieverklaring?

 • Bewegingsvrijheid van een bestuurder - ONDERNEMING & VENNOOTSCHAP
  Met welke zeven punten moet u als bestuurder rekening houden?
   
 • Algemene Voorwaarden - AANSPRAKELIJKHEID & PROCESPRAKTIJK
  Hoe gaat u hier precies mee om en hoe past u ze op de juiste wijze toe?
   
 • Bewerkersovereenkomst - IE/IT & PRIVACY
  Wanneer u bij het verwerken van persoonsgegevens een derde partij inschakelt, moet u een bewerkersovereenkomst opstellen. Hoe stelt u deze op?
   
 • Klokkenluiders - ARBEID & MEDEZEGGENSCHAP
  Hoe meldt u of uw medewerker een eventuele misstand binnen uw bedrijf en hoe wordt hier vervolgens mee omgegaan?
   
 • Protocol meldplicht datalekken - IE/IT & PRIVACY
  Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wat houdt deze meldplicht in?
   
 • Website check - IE/IT & PRIVACY
  Voldoet uw website (en webshop) aan de geldende wet- en regelgeving?

We stellen voortdurend factsheets op. Kijk dan ook regelmatig op deze pagina voor updates. Mocht u een onderwerp hebben waar u graag een factsheet over zou zien, neem dan contact op met Stijn van Oosten (s.oosten@vil.nl).