Uw vragen

Onze relaties komen vaak in aanraking met dezelfde soort vraagstukken. Om ze hierin te ondersteunen stellen we factsheets op die we hierbij ook graag voor u beschikbaar stellen. Ze geven antwoord op juridische uitdagingen of bieden een checklist om problemen in de toekomst te voorkomen.

Mocht u meer informatie wensen vindt u op de laatste pagina van elke factsheet onze specialisten die u graag verder helpen.

Algemene voorwaarden
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT & PROCESPRAKTIJK
Hoe gaat u hier precies mee om en hoe past u ze op de juiste wijze toe?

Arbeidsongeval, wat nu? 
BOETE & SANCTIE
Wat zijn uw rechten en plichten wanneer zich een (ernstig) arbeidsongeval voordoet. Oftewel, wat staat u dan te doen? 

Arbowetgeving 
ARBEIDSRECHT & MEDEZEGGENSCHAP

Hoe ziet de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) er precies uit?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
IE/IT & PRIVACYRECHT
De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt privacyregels vast voor de gehele Europese Unie. Uw organisatie zal ook aan deze regelgeving moeten voldoen.

Bewegingsvrijheid van een bestuurder
 
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT & PROCESPRAKTIJK

Met welke zeven punten moet u als bestuurder rekening houden?

De Verwerkingsbijeenkomst 
IE/IT & PRIVACYRECHT
Wanneer u bij het verwerken van persoonsgegevens een derde partij inschakelt, moet u een vewerkersovereenkomst opstellen. Hoe stelt u deze op?

Klokkenluiders 
ARBEIDSRECHT & MEDEZEGGENSCHAP
Hoe meldt u of uw medewerker een eventuele misstand binnen uw bedrijf en hoe wordt hier vervolgens mee omgegaan?

Letter Of Intent (LOI) 
FUSIES & OVERNAMES (M&A)
De Letter of Intent wordt gebruikt in overnametrajecten. Waar moeten partijen op letten bij het opstellen van zo'n intentieverklaring?

Protocol meldplicht datalekken 
IE/IT & PRIVACYRECHT
Wat houdt de meldplicht datalekken precies in?

Website check 
IE/IT & PRIVACYRECHT
Voldoet uw website (en webshop) aan de geldende wet- en regelgeving?


We stellen voortdurend factsheets op. Kijk dan ook regelmatig op deze pagina voor updates. Mocht u een onderwerp hebben waar u graag een factsheet over zou zien, neem dan contact op met Ronald van der Mierden/ 088 90 80 800 - marketing@vil.nl.