Aansprakelijkheidsrecht & Procespraktijk

Wanneer u schade lijdt door bijvoorbeeld nalatigheid of een gebrekkig product, zult u de geleden schade willen verhalen op de veroorzaker. Het kan ook zo zijn dat uw onderneming zelf aansprakelijk wordt gesteld voor schade van een ander. In beide gevallen staan wij u bij. Onze gespecialiseerde advocaten kennen alle aspecten van het aansprakelijkheidsrecht.

ADVOCATEN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Voor U
Tot onze cliënten behoren ondernemers, accountants, verzekeraars, bestuurders, aandeelhouders en commissarissen. Met betrekking tot onder andere de volgende zaken staan wij u graag bij:

  • Aansprakelijk stellen, vaststellen hoogte schade, verhalen van schade.
  • Voeren van verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkstelling.
  • Opstellen van contracten of algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt uitgesloten of beperkt.
  • (mede) Aansprakelijk stellen van bestuurders, commissarissen of aandeelhouders of juist het voeren van verweer voor hen.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
  • Verzekeringsrecht: beoordeling van polisvoorwaarden en dekkingsvragen.

Corporate litigation
Procederen is een specialisme van ons kantoor. Of het nu gaat om corporate litigation of commercial litigation. Onze specialisten kennen de rechtsgangen als geen ander. Hoewel we een jarenlange ervaring hebben met procederen, schikken we indien dit uiteraard in uw belang is.