Aansprakelijkheidsrecht & Procespraktijk

Wanneer u schade lijdt door bijvoorbeeld nalatigheid of een gebrekkig product, zult u de geleden schade willen verhalen op de veroorzaker. Het kan ook zo zijn dat uw onderneming zelf aansprakelijk wordt gesteld voor schade van een ander. In beide gevallen staan wij u bij. Onze gespecialiseerde advocaten kennen alle aspecten van het aansprakelijkheidsrecht.

ADVOCATEN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Voor U
Tot onze cliënten behoren ondernemers, accountants, verzekeraars, bestuurders, aandeelhouders en commissarissen. Met betrekking tot onder andere de volgende zaken staan wij u graag bij:

  • Aansprakelijk stellen, vaststellen hoogte schade, verhalen van schade.
  • Voeren van verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkstelling.
  • Opstellen van contracten of algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt uitgesloten of beperkt.
  • (mede) Aansprakelijk stellen van bestuurders, commissarissen of aandeelhouders of juist het voeren van verweer voor hen.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
  • Verzekeringsrecht: beoordeling van polisvoorwaarden en dekkingsvragen.

Corporate litigation
Een bijzonder aandachtsgebied van ons kantoor is corporate litigation. Onze specialisten kennen de rechtsgangen als geen ander en staan regelmatig aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, managers, compagnons en adviseurs bij als diverse belangen onderling botsen. Hoewel procederen een specialisme is van ons kantoor, hebben we vaak de voorkeur om te schikken, mits dit uiteraard in uw belang is.