Serious gaming in de zorg

Serious games worden in de zorg ingezet om een laagdrempelige, leuke en vaak ook goedkope manier te creëren om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Serious games kunnen onder meer helpen bij het ontwikkelen en behouden van bepaalde gewoontes, ze kunnen kennis en vaardigheden bijbrengen, ingezet worden om bepaalde ziektes of symptomen te herkennen en een bijdrage leveren aan de wetenschap.

Groeiende markt
De markt voor serious games in de zorg groeit de laatste jaren exponentieel. En daarmee ook de juridische ontwikkelingen rondom gaming in de zorg. Zo kunnen games onder de zogenaamde Europese Verordening inzake de medische hulpmiddelen vallen (ook wel de Medical Device Regulation / MDR), waardoor deze games aan complexe toetsingscriteria onderworpen zijn voor toelating op de Europese markt. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in met name de V.S. om een game als ‘medicijn’ gekwalificeerd te krijgen (EndeavorRx). 

Juridische uitdagingen van serious games
Het gebruik van serious games in de zorg biedt dan ook diverse juridische uitdagingen. En het is belangrijk dat bij de ontwikkeling van serious games acht wordt geslagen op adequate beveiliging van gegevens. Want een serious game verwerkt vaak gezondheidsgegevens van patiënten.

Onze advocaten van het brancheteam Zorg en het brancheteam Gaming werken nauw samen. Hiermee zijn wij altijd op de hoogte zijn van de laatste juridische ontwikkelingen en technische aspecten van serious games in de zorg. Met onze kennis kunnen wij met u inspelen op alle (complexe) vraagstukken en bieden wij transparante en praktische oplossingen.