Paramedische zorg

Onder paramedische zorg valt onder andere fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie, podotherapie en (extramurale) diëtetiek. Uw cliënten krijgen deze vormen van paramedische zorg (onder voorwaarden) vanuit het basispakket vergoed.

Contracteren
Als zorgaanbieder in de paramedische zorg heeft u daarom (meestal) contracten met zorgverzekeraars voor het declareren van behandelingen. Helaas blijken paramedici vaak niet een hele sterke onderhandelingspositie te hebben.

Wij ondersteunen en adviseren al vele jaren zorgaanbieders bij en over het onderhandelen met zorgverzekeraars. Wij bekijken het aanbod van zorgverzekeraars met een kritische blik op de wenselijkheid en haalbaarheid voor u. Deze ervaring zetten wij niet alleen in bij de totstandkoming van contracten, maar ook bij controles achteraf. In dat opzicht zijn wij desgewenst ook uw sparringpartner, die u op de achtergrond kan begeleiden.

Samenwerkingsverbanden
Veel paramedici gaan samenwerkingsverbanden aan, met andere paramedici of andere zorgaanbieders (bijvoorbeeld in het kader van een gezondheidscentrum). Het is van groot belang dat u de afspraken met andere paramedici of zorgaanbieders goed vastlegt. Zo voorkomt u dat u achteraf discussie krijgt over de verdeling van de inkomsten, terugvorderingen van zorgverzekeraars, boetes van toezichthouders en/of klachten van patiënten. Ook hierin zijn wij graag uw sparringpartner en adviseur.