Bouw & Huisvesting

Al een tijdje stijgt de bouwproductie en trekt de vastgoedmarkt aan. Door economische groei neemt de vraag naar nieuwe woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructuur toe. Er wordt zowel meer verhuurd als geïnvesteerd door beleggers. Huurders hechten echter steeds meer belang aan flexibiliteit en willen zich niet meer voor een lange huurperiode vastleggen. Hierdoor worden locatie, courantheid en exploitatiemogelijkheden voor vastgoedbeleggers steeds belangrijker.

In ons brancheteam Bouw & Huisvesting zitten advocaten die hier alles vanaf weten. Zij spreken uw taal. Vanuit diverse disciplines ondersteunen ze veel bouwbedrijven die vaak tegen dezelfde juridische uitdagingen lopen. 

Teamleden

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbriefOntwikkelingen Bouw

De groei in de branche wordt op kortere termijn wel beperkt door capaciteitsproblemen. Er is een tekort aan arbeid, materialen en beschikbare bouwlocaties. Daarmee stijgen de inkoopprijzen en vertraagt het bouwproces. Het goed inspelen op deze problemen zijn belangrijke uitdagingen. Ook blijft de vraag om innovaties in de bouw op het gebied van isolatie, verwarming en elektriciteit hoog. Zo zullen nieuwe woonwijken voortaan bijna uitsluitend gasloos worden gerealiseerd doordat de aansluitverplichting op het gasnet is vervallen.

Ontwikkelingen Huisvesting
De woningmarkt is dynamisch, ook op het gebied van wet en regelgeving. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden, waarmee u binnen de woningmarkt te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan vastgoed, huur/verhuur, arbeid en medezeggenschap. Wij beheersen niet enkel het juridische vak zoals het adviseren, onderhandelen en procederen, maar kennen en volgen tevens de ontwikkelingen binnen uw markt op de voet. Daardoor zijn wij in staat in brede zin en buiten de gebaande paden met u mee te denken in oplossingen in voorkomende problemen; of u nu corporatie, beheerder, vve of huurdersorganisatie bent.

Diverse belangen
Naast uw (financiële) belang in een bepaalde kwestie, zullen we zoveel mogelijk het belang van een goede relatie tussen de verschillende partijen in het vizier houden. Want in de huisvesting zijn er erg veel partijen betrokken die elkaar continu nodig hebben. Het heeft in zo'n omgeving dan ook weinig zin om een bepaald dispuut van een samenwerkingspartner te winnen, als je daarmee een goede verstandhouding verliest.

Aandachtsgebieden
Binnen de branche heeft ons team de volgende aandachtsgebieden benoemd: