Medisch specialistische zorg

Om als medisch specialist de veranderende en toenemende zorgvraag te kunnen blijven behappen en de zorg betaalbaar te houden, moet de zorg anders worden ingericht. Decentralisatie van eenvoudige en veelvoorkomende zorg, centralisatie van complexe en acute zorg, nieuwe behandelmogelijkheden en digitalisering stellen u voor grote uitdagingen en brengen nieuwe kansen. Samenwerking op meerdere vlakken is hierin elementair.

Heldere afspraken
Als u lid bent van een medisch specialistisch bedrijf (MSB) committeert u zich aan de samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis over de wijze waarop de zorg wordt verleend en bekostigd. Voor u is het van wezenlijk belang om goede en heldere afspraken te hebben over de door u te verlenen zorg binnen een ziekenhuis of andere zorg verlenende instelling, zoals een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Onze specialisten helpen en begeleiden medisch specialisten (en hun vakgroepen) bij het opstellen en beoordelen van de daarvoor noodzakelijke overeenkomsten.

Geschilbeslechting
Binnen uw vakgroep, met de coöperatie, het ziekenhuis of het ZBC kunnen geschillen ontstaan. Wij staan u bij in dergelijke, vaak vervelende en energieverslindende, trajecten van begin tot eind. Bij voorkeur door in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing. Als het echt niet anders kan, is de gang naar een rechter of arbiter soms onvermijdelijk. Ook dan staan wij naast u.