Aansprakelijkheid & Procespraktijk

De samenleving wordt steeds complexer en de zogenaamde ‘claimcultuur’ neemt toe. Wanneer u of uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld, staan wij u bij. Maar ook wanneer u geleden schade juist wenst te verhalen op een andere partij. Bijvoorbeeld omdat een contract niet wordt nagekomen. Of dat de wet-of-regelgeving niet is nageleefd.

ONZE SPECIALISTEN

Diverse stakeholders
Ons kantoor treedt op voor ondernemingen en accountants of andere adviseurs die aansprakelijk worden gesteld. Of juist tegen beroepsbeoefenaren die een steek hebben laten vallen. Maar ook als er geschillen zijn tussen de diverse ‘stakeholders’ van uw onderneming kunnen wij u adviseren. Zowel voor als tegen bestuurders en commissarissen. Ook worden wij regelmatig ingeschakeld door aansprakelijkheidsverzekeraars voor hun verzekerden.

Corporate litigation
Procederen is meer en meer een specialisme van ons kantoor geworden. Of het nu gaat om corporate litigation of commercial litigation. Onze specialisten kennen de rechtszalen als hun broekzak. Rechtbanken, gerechtshoven of arbitrageinstituten, zij voelen zich er thuis. Beheersen het spel als geen ander. Slaan toe waar het moet. Maar schikken waar het kan indien dat in uw belang is. Wij bieden daarbij ook mediation aan als alternatieve mogelijkheid om uw geschil te beslechten.