Arbeid & Medezeggenschap

Het arbeidsrecht is een grillig rechtsgebied. Dit bewijst de Wab wel. Het is continu in beweging. Daarnaast worden medewerkers steeds mondiger. Ze willen meepraten over alle aspecten die voor hen van belang zijn, terwijl u meer en meer behoefte hebt aan flexibiliteit.

Wij adviseren u over alle werkgeversaangelegenheden. Zo is een adequate vastlegging van een arbeidsrelatie een must. Net als een goede strategie en regeling wanneer u juist afscheid van een medewerker moet nemen. Zeker als het gaat om reorganisaties. In deze én andere gevallen staan onze specialisten voor u klaar.

ONZE SPECIALISTEN