Disclaimer blog

Onze blogs, publicaties en VIL Legal Scan op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties/legal scan is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. Van Iersel Luchtman advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen.