Mededinging & Aanbesteding

Concurrentie is essentieel voor een gezonde en innovatieve economie. De mededingingsregels voorkomen dat concurrentie beperkt wordt door afspraken tussen ondernemingen of misbruik door ondernemingen van hun sterke positie op de markt. Ondernemingen en hun management zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze regels. Overtredingen van het mededingingsrecht worden bestraft met bestuurlijke boetes, waarbij niet alleen de onderneming maar ook betrokken werknemers niet vrijuit gaan. Ondernemingen die schade hebben geleden door handelen van concurrenten of leveranciers dienen steeds vaker claims in om deze schade te verhalen. Het mededingingsrecht biedt dus niet alleen kansen, het vergt ook een gedegen aanpak om risico’s te vermijden.

ONZE ADVOCATEN

Aanbesteding
Het aanbestedingsrecht is ook niet meer weg te denken uit de inkooppraktijk van overheidsinstellingen  en hun leveranciers. Inschrijvers die zich benadeeld voelen maken steeds vaker de gang naar de rechter. Wanneer heeft een juridische procedure kans van slagen? En hoe kun je als aanbestedende dienst ervoor zorgen dat het proces correct wordt uitgevoerd? Met deze en andere vragen houden onze specialisten zich dagelijks bezig.

Toezichthouders
Er zijn tal van toezichthouders actief. Denk hierbij aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) of het Commissariaat voor de Media (CvdM). Als uw onderneming geconfronteerd met onderzoeken, boetes of andere sancties van zo'n toezichthouder, dan dragen wij er voor zorg dat uw belangen veilig worden gesteld. Onze specialisten mededingings- en aanbestedingsrecht worden daarbij vaak bijgestaan door collega’s op het gebied van het economisch bestuurs- en strafrecht.