Willy van Oosterhout

> w.oosterhout@vil.nl - 088-90 80 952
Willy van Oosterhout is vanaf 1999 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij stuurt als controller de financiële administratie aan en adviseert het Dagelijks Bestuur op dit gebied.

Informatievoorziening
Willy was voorheen werkzaam in de accountancy en in de vastgoedsector. Binnen ons kantoor is hij verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en de informatievoorziening. Naast zijn werkzaamheden als controller ondersteunt Willy de curatoren bij de afwikkeling van faillissementen. Hij richt zich daarbij vooral op boekenonderzoek en op fiscale vraagstukken. Verder maakt Willy deel uit van het team dat zich bezighoudt met de automatisering van de bedrijfsprocessen. De ICT binnen kantoor heeft daarbij zijn bijzondere aandacht.

Een praktisch denker
Ons team van advocaten staat naast de cliënt, in voor- en tegenspoed. Hierbij kunnen we uiteraard niet zonder technologische en creatieve (ICT-)ontwikkelingen. Willy pakt deze missie doelgericht op. Zijn collega’s waarderen hem als een praktisch denker. Hij vindt dan ook dat ICT-systemen voor de mens moet werken, en niet andersom. Willy ontwikkelt diverse modellen om de financiële informatie zo inzichtelijk mogelijk te maken. Dit is niet alleen intern erg wenselijk, juist ook de cliënten van ons kantoor zijn erg geholpen met de oplevering van deze heldere overzichten. Willy denkt niet in problemen maar liever in concrete oplossingen. Zo draagt Willy met zijn met zijn onderzoekende instelling belangrijk bij aan onze teamresultaten.