Ondernemingsrecht & Contracteren

Met ondernemingsrecht en contracteren heeft uw onderneming dagelijks te maken. Het opzetten en onderhouden van de structuur van uw onderneming. Het bepalen van de bevoegdheden met betrekking tot de directie en aandeelhouders. De contracten die u afsluit of juist beëindigt. De inrichting van uw jaarrekening. In deze en talloze andere gevallen bent u gebonden aan de regels van het spel. Voor ons is het brede spectrum van deze rechtsgebieden dagelijkse kost. Ook de gebieden die voor u nog onontgonnen terrein zijn omdat deze nog niet op uw pad kwamen. Waaraan u misschien zelfs nog nooit heeft gedacht. Wij voorkomen dat u in valkuilen stapt omdat wij ál uw juridische belangen behartigen. Dat is ook precies de reden waarom wij veel ondernemingen als huisjurist bijstaan.

ONZE ADVOCATEN

Corporate litigation
Een bijzonder aandachtsgebied van ons kantoor is corporate litigation. Onze specialisten staan regelmatig aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, managers, compagnons en adviseurs bij als diverse belangen onderling botsen.