08 juni 2020

Aansprakelijkheid en de WHOA

VAST - Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Alleen de Eerste Kamer moet nog instemmen met de wet. Daarna bestaat er in Nederland voortaan de mogelijkheid om zonder een surseance van betaling of faillissement een akkoord te laten homologeren door een rechter. 


Bekijk download