02 september 2020

Aansprakelijkheid van de WHOA-herstructureringsdeskundige in zijn hoedanigheid

VAST - De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kent een hoge drempel voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van de herstructureringsdeskundige. De deskundige kan alleen dan aansprakelijk zijn voor schade indien hem een persoonlijk ernstig verwijt te maken is. De WHOA geeft echter niet aan wie aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit een fout van de deskundige die géén persoonlijk ernstig verwijt te maken valt. Dat aspect van de aansprakelijkheid van de deskundige bespreken wij in deze blog.


Bekijk download