28 augustus 2014

ABN Amro/Berzona: Hoge Raad komt terug op Nebula-leer

JURIDISCH UP TO DATE - De Hoge Raad is recent teruggekomen op de door hem in het bekende Nebula­arrest ontwikkelde leer. Het aan de curator toekomende ’recht op wanprestatie’ is daarmee ingeperkt. In zijn arrest van 11 juli 2014 (ECLI:HR:2014:1681) verduidelijkte de Hoge Raad dat de curator alleen de bevoegdheid heeft om verbintenissen ’passief’ niet na te komen. Dit terwijl praktijk en literatuur er tot dit nieuwe arrest vanuit gingen dat de curator ook ’actief’ wanprestatie mocht plegen en dus onder omstandigheden actief aan de uitvoering van een duurovereenkomst een einde mocht maken.


Bekijk download