10 januari 2013

Beslaglegging op de boedelrekening: over voorkruipende boedelcrediteuren

JURIDISCH UP TO DATE - Alhoewel boedelcrediteuren een rechtstreekse aanspraak hebben op de boedel, betekent dit niet dat boedelcrediteuren ook directe betaling van de curator kunnen vorderen. Dat laatste is slechts in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld in het geval van een onverschuldigde betaling als gevolg van een onmiskenbare vergissing) het geval. In het in dit artikel te bespreken arrest (Hof ’s­ Gravenhage 23 oktober 2012, LJN BY2593) is een casus aan de orde waarin een boedelcrediteur de afwikkeling van het faillissement niet afwacht en beslag legt op de boedelrekening, teneinde betaling van zijn boedelvordering te verkrijgen.


Bekijk download