06 december 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsonwil huurder

BEDRIJFSHUISVESTING - Het is een doorn in het oog van vele verhuurders: huurder betaalt de huur niet en gaat failliet of wordt zonder vereffening ontbonden. Verhuurder blijft dan achter met een oninbare huurvordering. In bijzondere gevallen zijn de bestuurders van een huurder aansprakelijk voor de schade die een verhuurder lijdt doordat huurder haar betalingsverplichtingen niet nakomt. Zo ook in de volgende kwestie.


Bekijk download