14 september 2021

Betaling uit hoofde van een levensverzekering te goeder trouw ontvangen of onverschuldigd betaald?

In dit te bespreken kort geding draait het om een uitbetaling door Reaal Levensverzekeringen aan een particulier persoon in het kader van een levensverzekering. Eén jaar na de uitbetaling is Reaal tot de ontdekking gekomen dat de persoon niet de begunstigde van de verzekering was. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de persoon niet gehouden is tot terugbetaling van het uitgekeerde bedrag. De vraag is nu of het gerechtshof dezelfde mening is toegedaan.


Bekijk download