12 juni 2015

Curator gaat over tot inning van stil verpande debiteuren: onrechtmatig?

JURIDISCH UP TO DATE - De Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs vonnis gewezen in een procedure waarin een pandhouder de curator van zijn debiteur aansprakelijk stelde, omdat de curator actief de verpande vorderingen inde, terwijl de curator wist dat de pandhouder tot inning wenste over te gaan. In de uitspraak bevestigt de rechtbank de geldende regels ten aanzien van de uitoefening van een stil pandrecht op vorderingen in geval van faillissement en legt de rechtbank uit hoe die regels in deze specifieke casus moeten worden toegepast.


Bekijk download