02 september 2020

De (bestuurlijke) strafbeschikking

RECYCLING MAGAZINE - Sinds mei 2012 is er de wettelijke mogelijkheid om een strafbeschikking op te leggen voor een aantal milieu- en keurfeiten, dit is de bestuurlijke strafbeschikking. Met een bestuurlijke strafbeschikking legt het bevoegd gezag aan u een straf op, zonder tussenkomst van de rechter. In de strafbeschikking bepaalt het bevoegd gezag de straf die u krijgt. Dit kan een geldboete en/of werkstraf zijn. Hoe moet u reageren als u hiermee onverhoopt te maken krijgt?


Bekijk download