07 december 2017

De gevolgen van de WBTR voor de duale rechtsbetrekking van de stichtingsbestuurder

TIJDSCHRIFT VOOR VENNOOTSCHAPSRECHT - In deze bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen die deWet bestuur en toezicht rechtspersonen zal hebben voor het ontslag van een stichtingsbestuurder met een arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt ingegaan op de gevolgen van het rechtspersoonlijke ontslag voor het voortbestaan van de arbeidsovereenkomsten en de te betalen ontslagvergoeding


Bekijk download