04 oktober 2021

De Omgevingswet belicht: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

RECYCLING MAGAZINE - De dag dat de Omgevingswet in werking treedt komt dichterbij, waardoor het steeds belangrijker wordt om de nodige kennis te vergaren over deze wet. Zoals het er nu naar uitziet, treedt de Omgevingswet al op 1 juli 2022 in werking. Vandaar dat in de komende edities van Recycling Magazine Benelux in de rubriek ‘Recht- en Regelgeving’ (vaker) aandacht wordt besteed aan deze nieuwe wet en meer specif ek aan de voor de recyclingwereld interessante onderwerpen.


Bekijk download