25 augustus 2017

De pre-pack als package deal: ook de werknemers gaan mee!

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 22 juni 2017 geoordeeld dat de regels die betrekking hebben op overgang van onderneming ook van toepassing zijn bij een pre-pack. Het gevolg van deze uitspraak is dat werknemers die na een succesvolle pre-pack géén nieuwe baan aangeboden hebben gekregen bij de overnemende partij, in beginsel tóch bij deze partij aanspraak kunnen maken op een dienstverband onder dezelfde voorwaarden als bij hun voormalige werkgever. Zij zijn daar namelijk van rechtswege in dienst getreden.


Bekijk download