02 maart 2018

De zorgplicht van accountants jegens derden bij het uitvoeren van niet-wettelijke opdrachten en wat te doen om deze zorgplicht te voorkomen

JUTD - Een accountant die uitvoering geeft aan een wettelijke taak, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een jaarrekeningcontrole, behoort niet alleen zich de belangen van zijn opdrachtgever aan te trekken, maar ook de belangen van derden. Een accountant dient namelijk bij de uitvoering van bij wet aan hem opgedragen taken een zeker publiekelijk belang. Onder omstandigheden kan echter ook van een accountant die een niet-wettelijke taak uitvoert, verlangd worden dat hij tevens zich de belangen van bepaalde derden aantrekt. In dit artikel ga ik in op de vraag in welke gevallen een dergelijke verplichting zou kunnen bestaan en wat een accountant kan doen om deze verplichting te voorkomen.


Bekijk download