08 oktober 2015

Derdenbescherming tegen onbevoegde pandgever: bank te goeder trouw?

JURIDISCH UP TO DATE - Het recht van eigendom is goed beschermd en kan niet zomaar - buiten de wil van de eigenaar - tot een einde komen of worden beperkt. Toch is er een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel, op grond waarvan derden die te goeder trouw zijn worden beschermd. In de hier besproken zaak stond de vraag centraal of een bank te goeder trouw was bij het verkrijgen van een pandrecht op goederen die in verband met een eigendomsvoorbehoud (naar achteraf bleek) helemaal niet aan de pandgever toebehoorden. Had de bank meer onderzoek moeten doen naar de bevoegdheid van de pandgever? Het hof te 's-Hertogenbosch oordeelde van wel.


Bekijk download