01 mei 2014

Doorlevering na faillissement: wie betaalt de rekening?

JURIDISCH UP TO DATE - Een faillissement maakt - zoals bekend - in beginsel geen einde aan wederkerige overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Dit is slechts anders, indien de overeenkomst zelf een bepaling bevat op grond waarvan de overeenkomst van rechtswege eindigt of op grond waarvan een beëindigingsbevoegdheid ontstaat. Is een dergelijke bepaling er niet, dan blijft de overeenkomst in beginsel bestaan. Indien de curator de overeenkomst niet gestand doet, zal de wederpartij de levering van de tegenprestatie over het algemeen achterwege laten of de reeds in gang gezette tegenprestatie direct staken. In bepaalde gevallen is dat echter niet mogelijk. Te denken valt onder meer aan de levering van energie (elektriciteit en gas). In de praktijk gaat er over het algemeen de nodige tijd overheen alvorens tot daadwerkelijke afsluiting wordt gekomen. De vraag is: wie moet betalen voor de prestatie die na datum faillissement wordt verricht? Of beter gezegd: met wat voort soort vordering hebben we te maken als de curator de overeenkomst niet gestand doet, maar er wel wordt doorgeleverd?


Bekijk download