02 juni 2017

Heeft de curator van de moedervennootschap de niet-failliete dochters aan een touwtje?

INSOLAD - Zodra de hamer tijdens de faillissementszitting valt, en hiermee het faillissement van een vennootschap wordt uitgesproken, ontstaat bij veel bestuurders de gedachte dat hun taak er daarmee op zit en de curator alle taken overneemt. Dat is maar deels juist. Indien de gefailleerde vennootschap bijvoorbeeld bestuurder en/of aandeelhouder is van een dochtervennootschap, blijven de bestuurs- en aandeelhoudersbevoegdheden in beginsel bij het bestuur van de gefailleerde moeder berusten. In dit artikel, dat geschreven werd voor de INSOLAD Lustrumbundel 2017, beschrijven Robbert Roeffen en Frank Smetsers in hoeverre de curator van de gefailleerde moeder invloed kan uitoefenen op de dochtervennootschap


Bekijk download