22 november 2013

Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre-pack op komst

JURIDISCH UP TO DATE - In dit artikel zal nader worden ingegaan op de pre­pack zoals deze tot op heden in de praktijk is ontwikkeld. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de uitwerking zoals die door de minister in het voorstel voor de Wet Continuïteit Ondernemingen I is gegeven. Het wetsvoorstel bevindt zich op dit moment pas in de consultatiefase. Een op basis van de consultatie aangepast wetsvoorstel zal de toets der kritiek van de Raad van State en de Staten­-Generaal nog moeten doorstaan. Het is dus zeker niet uit te sluiten dat het wetsvoorstel zoals dat er thans ligt nog (aanzienlijke) wijzigingen zal ondergaan. In dit artikel zullen derhalve de praktijkervaringen met de pre­-pack de boventoon voeren.


Bekijk download