15 april 2020

Het geheim adres in verhouding tot de zorgplicht van de notaris

VAST - Een notaris(kantoor) ziet in de Basisregistratie Personen dat een adres een geheim adres betreft. Vervolgens zet de notaris dit adres in de concept akte van levering. Is de notaris dan aansprakelijk voor de schade die de bewoner van dat geheim adres daardoor lijdt als de bewoner zelf niet heeft aangegeven dat het een geheim adres betreft?


Bekijk download