12 april 2016

Het spanningsveld bij bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de beoogd curator in de stille voorbereidingsfase

TvOB - In deze bijdrage wordt ingegaan op de ‘stille voorbereidingsfase’, beter bekend onder de termen ‘pre-pack’ of ‘stille bewindvoering’. De voorgestelde regeling komt erop neer dat de rechtbank de mogelijkheid krijgt om al vóór een faillietverklaring in stilte aan te wijzen wie zij zal benoemen tot curator en rechter-commissaris als het tot een faillissement komt. De stille voorbereidingsfase geeft de kans om in relatieve rust de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken en voor te bereiden. In de bijdrage worden in het bijzonder de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de onderneming onderzocht. Deze bijdrage is eerder verschenen in de bundel van de Vereniging Corporate Litigation.1 Het wetsvoorstel dat dit instrument een uitdrukkelijke wettelijke basis biedt, is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Voor bestuurders komen de wet en mogelijke daarbij behorende risico’s dan ook dichterbij.


Bekijk download