25 mei 2018

Hoge Raad houdt vast aan strikte uitleg pluraliteitsvereiste

JOR - De publicatie bevat een annotatie bij de uitspraak van de Hoge Raad van 25 mei 2018. Aanleiding van de procedure in eerste aanleg was een faillissementsaanvraag van Rabobank die leidde tot de faillietverklaring van X. Dit werd gevolgd door een vernietiging van het vonnis van de rechtbank en afwijzing van het verzoek tot faillietverklaring door het hof. Daartegen komt Rabobank in cassatie in de eerste plaats op. De vereisten voor faillietverklaring en meer specifiek het pluraliteitsvereiste staan centraal in de uitspraak van de Hoge Raad.


Bekijk download