26 augustus 2016

Koper onder eigendomsvoorbehoud verkrijgt voorwaardelijk eigendomsrecht en kan pandrecht vestigen

JUTD - De Hoge Raad heeft op 3 juni 2016 een knoop doorgehakt die van groot belang is voor de financierings- en insolventiepraktijk. In de zaak Reuser/Rabobank heeft ons hoogste rechtscollege geoordeeld dat een koper onder eigendomsvoorbehoud direct bij aflevering van de zaak al een voorwaardelijk eigendomsrecht verkrijgt, waarover hij in juridische zin ook al kan beschikken door er bijvoorbeeld een pandrecht op te vestigen. Eerder oordeelde het hof 's-Gravenhage nog dat de koper onder eigendomsvoorbehoud geen eigenaar werd voordat de aan dit voorbehoud gekoppelde voorwaarde was vervuld.


Bekijk download