31 juli 2020

Kunt u nog afzien van een voorgenomen transactie vanwege (de effecten van) COVID-19?

JUTD - Het is inmiddels wel duidelijk dat COVID-19 wereldwijd een enorme impact op de economie en het bedrijfsleven heeft. Als gevolg hiervan is ook het aantal fusies en overnames de afgelopen maanden flink afgenomen. Maar wat zijn nu de effecten van COVID-19 op reeds lopende (onderhandelingen over) M&A-transacties? Het is niet onlogisch dat u beoogde transacties in deze onzekere tijden nog eens kritisch tegen het licht houdt. Kunt u nog afzien van een voorgenomen transactie vanwege (de effecten van) COVID-19?


Bekijk download