01 november 2022

Liggen de gegevens die ik deel met de overheid straks zomaar op straat?

Sinds 1 mei 2022 is de wet open overheid van kracht (WOO), als vervanger van de wet openbaarheid van bestuur (WOB), de WOO beoogt een meer transparante en actief openaar makend eoverheid, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter kan worden gediend. 


Bekijk download